Tắm Leivy Body Escape 375ml - Oải Hương
Mã sản phẩm: NET-TSBEOH375
Danh mục: Sản Phẩm Chăm Sóc Thân Thể
Thương hiệu: Leivy
Giá: 91.000 VNĐ
Số lượng: Không giới hạn
Trạng thái: Sản phẩm thường

Sữa tắm với dầu hoa Oải Hương  sẽ cho cảm giác được thư giãn, xả stress cho cơ thể được nghĩ  ngơi  từ cuộc sống sôi nổi sau một ngày làm việc vất vả.Công thức với dầu hoa Oải Hương có tính năng chống vi khuẩn cho cơ thể

 

Sản phẩm cùng loại

 • Tắm Leivy Body...
  Giá: 91.000 VNĐ

 • Tắm Leivy Body...
  Giá: 91.000 VNĐ

 • Tắm Leivy giữ...
  Giá: 202.000 VNĐ

 • Tắm Leivy giử...
  Giá: 118.000 VNĐ

 • Tắm Leivy giử...
  Giá: 162.000 VNĐ

 • Tắm Leivy giử...
  Giá: 97.000 VNĐ

 • Tắm Leivy giử...
  Giá: 163.000 VNĐ

 • Tắm Leivy giử...
  Giá: 118.000 VNĐ

 • Tắm Leivy giử...
  Giá: 143.000 VNĐ
Sản phẩm cùng thương hiệu

 • Tắm Leivy Body...
  Giá: 91.000 VNĐ

 • Tắm Leivy Body...
  Giá: 91.000 VNĐ

 • Tắm Leivy giữ...
  Giá: 202.000 VNĐ

 • Tắm Leivy giử...
  Giá: 118.000 VNĐ

 • Tắm Leivy giử...
  Giá: 162.000 VNĐ

 • Tắm Leivy giử...
  Giá: 97.000 VNĐ

 • Tắm Leivy giử...
  Giá: 163.000 VNĐ

 • Tắm Leivy giử...
  Giá: 118.000 VNĐ

 • Tắm Leivy giử...
  Giá: 143.000 VNĐ